องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 91 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ปี พ.ศ. 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]15
2 ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]11
3 ประชาสัมพันธ์...องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]7
4 ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) ปี พ.ศ.2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]7
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ ทั้ง 3 แห่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖6 [ 22 ก.พ. 2566 ]10
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 [ 20 ธ.ค. 2565 ]17
7 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 7 พ.ย. 2565 ]36
8 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 1 พ.ย. 2565 ]37
9 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ ทั้ง 3 แห่ง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]32
10 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 6 ต.ค. 2565 ]59
11 ประกาศ เรื่อง สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]41
12 ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ประจำปี 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]50
13 รายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง(ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ITAS) 2565 [ 29 ส.ค. 2565 ]63
14 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ ๓ [ 18 ก.ค. 2565 ]75
15 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (ด้านพืชไร่) [ 1 ก.ค. 2565 ]76
16 การขยายกำหมดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 23 มิ.ย. 2565 ]72
17 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางส่ธารณะ [ 14 มิ.ย. 2565 ]79
18 ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ขอเชิญชวนรณรงค์ส่งเสิมให้มีกัดการขยะในครัวเรือนโดยจัดทำขยะเปียกลดโรกร้อน [ 9 มิ.ย. 2565 ]122
19 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 1 มิ.ย. 2565 ]126
20 ประกาศรายชื่อประสบสาธารณภัย [ 27 พ.ค. 2565 ]80
 
หน้า 1|2|3|4|5