องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี :www.rangam.go.th

 
 
ประกาศจ่ายเงินสะสม
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]1
2 การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ ครั้งที่ 1) [ 17 มี.ค. 2566 ]153
3 การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]56
4 การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 (เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง) ประจำปีงบประมาณ 2565 และการใช้จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 15 มิ.ย. 2565 ]125
5 การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]152
6 การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 (เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]245
7 การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]257
8 การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 พ.ย. 2563 ]279