องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
ประกาศจ่ายเงินสะสม
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ ครั้งที่ 1) [ 17 มี.ค. 2566 ]9
2 การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]13
3 การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 (เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง) ประจำปีงบประมาณ 2565 และการใช้จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 15 มิ.ย. 2565 ]71
4 การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]103
5 การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 (เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]202
6 การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]227
7 การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 พ.ย. 2563 ]245