องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
ประกาศจ่ายขาดเงินสะสม


การใช้จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 (เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง) ประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว

การใช้จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 (เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง) ประจำปีงบประมาณ 2564    เอกสารประกอบ การใช้จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 (เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง) ประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ