องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
ประกาศจ่ายขาดเงินสะสม


การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว

การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    เอกสารประกอบ การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง