องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]6
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565) เดือนตุลาคม-ธันวาคม2564 [ 17 ม.ค. 2565 ]60
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564) [ 15 ต.ค. 2564 ]84
4 ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]73
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564) [ 6 ก.ค. 2564 ]106
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564) [ 8 เม.ย. 2564 ]113
7 ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1-4 เดือนตุลาคม 2563-ถึง มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]114
8 เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑) [ 4 ก.ค. 2561 ]117
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑) [ 10 ม.ค. 2561 ]118