องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]22
2 ประกาศองกรบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง รายงายแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕) [ 8 ก.ค. 2565 ]98
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]79
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565) เดือนตุลาคม-ธันวาคม2564 [ 17 ม.ค. 2565 ]126
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564) [ 15 ต.ค. 2564 ]180
6 ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]187
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564) [ 6 ก.ค. 2564 ]174
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564) [ 8 เม.ย. 2564 ]172
9 ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1-4 เดือนตุลาคม 2563-ถึง มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]184
10 เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑) [ 4 ก.ค. 2561 ]220
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑) [ 10 ม.ค. 2561 ]196