องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส


ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1-4 เดือนตุลาคม 2563-ถึง มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1-4 เดือนตุลาคม 2563-ถึง มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1-4 เดือนตุลาคม 2563-ถึง มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ