องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่นแปลง ครั้งที่ 1/2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]7
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่นแปลง ครั้งที่ 2/2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]15
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]20
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่นแปลง ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 มิ.ย. 2565 ]90
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 21 มิ.ย. 2565 ]95
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่นแปลง ครั้งที่ 6 , แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 15 มิ.ย. 2565 ]132
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]110
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 28 มิ.ย. 2564 ]28
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 มิ.ย. 2564 ]238
10 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 5 ก.พ. 2564 ]246
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 11 พ.ย. 2563 ]241
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 31 ต.ค. 2563 ]233
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]222
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 เม.ย. 2563 ]235
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]231
16 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ม.ค. 2563 ]221
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20 ม.ค. 2563 ]211
18 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 17 ต.ค. 2562 ]251
19 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 17 ต.ค. 2562 ]186
20 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) [ 1 ต.ค. 2562 ]229