องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่นแปลง ครั้งที่ 6 , แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 15 มิ.ย. 2565 ]1
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]46
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 28 มิ.ย. 2564 ]167
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 มิ.ย. 2564 ]129
5 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 5 ก.พ. 2564 ]133
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 11 พ.ย. 2563 ]130
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 31 ต.ค. 2563 ]124
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]120
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 เม.ย. 2563 ]121
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]116
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ม.ค. 2563 ]110
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20 ม.ค. 2563 ]110
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 17 ต.ค. 2562 ]129
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 17 ต.ค. 2562 ]116
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) [ 1 ต.ค. 2562 ]135