องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี :www.rangam.go.th

 
 
โครงการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรม "ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่ว ง" [ 8 ก.พ. 2565 ]21
2 ดำเนินโครงการกิจกรรม”ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง”อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี วันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day) [ 7 ก.พ. 2565 ]104
3 กิจกรรมอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 7 ก.พ. 2565 ]99