องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
โครงการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร


ดำเนินโครงการกิจกรรม”ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง”อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี วันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day)

    รายละเอียดข่าว

ดำเนินโครงการกิจกรรม”ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง”อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี วันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day)

    เอกสารประกอบ ดำเนินโครงการกิจกรรม”ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง”อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี วันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day)
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ