องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เขตเลือกตั้งที่ 13 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 21 เม.ย. 2565 ]143
2 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง จังหวัดสระบุรี เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 3 เม.ย. 2565 ]78
3 ประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริารส่วนตำบลวังม่วง เขตเลือกตั้งที่ 13 แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 11 มี.ค. 2565 ]138
4 ประกาศ เรื่องบัญชีราชชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 13 [ 11 มี.ค. 2565 ]128
5 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 25 ก.พ. 2565 ]122
6 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 25 ก.พ. 2565 ]114
7 ประกาศผู้อำนวขการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เขตเลือกตั้งที่ 13 แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 23 ก.พ. 2565 ]131
8 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง จังหวัดสระบุรี เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 29 พ.ย. 2564 ]162
9 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เรื่องกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 29 ต.ค. 2564 ]164
10 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 22 ต.ค. 2564 ]160
11 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 22 ต.ค. 2564 ]155
12 การติดตั้งป้ายหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 19 ต.ค. 2564 ]114
13 ตัวอย่างในการกรอกเอกสารแบบขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้ง อบต. [ 11 ต.ค. 2564 ]169
14 ขอเชิญชวนผู้สนใจ ***สมัครรับเลือกตั้ง***สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง (มารับใบสมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงและนายกองค์การบริหารส่ [ 8 ต.ค. 2564 ]169
15 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 7 ต.ค. 2564 ]163
16 การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของผู้สมัครเลือกตั้งฯ [ 7 ต.ค. 2564 ]157
17 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 6 ต.ค. 2564 ]163
18 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 6 ต.ค. 2564 ]154
19 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 27 ม.ค. 2563 ]221