องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง


ประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริารส่วนตำบลวังม่วง เขตเลือกตั้งที่ 13 แทนตำแหน่งที่ว่าง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริารส่วนตำบลวังม่วง เขตเลือกตั้งที่ 13 แทนตำแหน่งที่ว่าง

    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริารส่วนตำบลวังม่วง เขตเลือกตั้งที่ 13 แทนตำแหน่งที่ว่าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ