องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
การโอนงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]10
2 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]14
3 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 ส.ค. 2564 ]16
4 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]14
5 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 ก.ค. 2564 ]17
6 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 ก.ค. 2564 ]21
7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 ก.ค. 2564 ]21
8 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 ก.ค. 2564 ]18
9 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]23
10 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]23
11 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]22
12 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]21
13 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  [ 7 เม.ย. 2564 ]22
14 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]24