องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี :www.rangam.go.th

 
 
การโอนงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 64 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โอนครั้งที่ 3 [ 26 ธ.ค. 2566 ]6
2 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โอนครั้งที่ 2 [ 15 ธ.ค. 2566 ]8
3 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โอนครั้งที่ 1 [ 18 ต.ค. 2566 ]16
4 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 20 [ 3 ต.ค. 2566 ]14
5 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 19 [ 29 ก.ย. 2566 ]18
6 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 18 [ 18 ก.ย. 2566 ]17
7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 16 [ 29 ส.ค. 2566 ]18
8 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 15 [ 16 ส.ค. 2566 ]19
9 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 14 [ 25 ก.ค. 2566 ]16
10 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 13 [ 18 ก.ค. 2566 ]20
11 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 13 [ 18 ก.ค. 2566 ]29
12 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 12 [ 26 มิ.ย. 2566 ]18
13 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 11 [ 12 มิ.ย. 2566 ]23
14 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 10 [ 31 พ.ค. 2566 ]21
15 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 9 [ 16 พ.ค. 2566 ]19
16 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 8 [ 8 พ.ค. 2566 ]29
17 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 7 [ 11 เม.ย. 2566 ]32
18 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 6 [ 27 มี.ค. 2566 ]30
19 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 5 [ 16 ก.พ. 2566 ]28
20 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 4 [ 9 ก.พ. 2566 ]26
21 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 3 [ 27 ธ.ค. 2565 ]27
22 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 2 [ 22 ธ.ค. 2565 ]38
23 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 1 [ 4 พ.ย. 2565 ]34
24 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โอนครั้งที่ 27 [ 28 ก.ย. 2565 ]52
25 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โอนครั้งที่ 26 [ 14 ก.ย. 2565 ]57
26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โอนครั้งที่ 25 [ 13 ก.ย. 2565 ]62
27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โอนครั้งที่ 24 [ 23 ส.ค. 2565 ]64
28 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โอนครั้งที่ 23 [ 22 ส.ค. 2565 ]58
29 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โอนครั้งที่ 21 [ 11 ส.ค. 2565 ]66
30 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โอนครั้งที่ 22 [ 10 ส.ค. 2565 ]53
31 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โอนครั้งที่ 20 [ 3 ส.ค. 2565 ]61
32 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โอนครั้งที่ 19 [ 1 ส.ค. 2565 ]71
33 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 18 [ 22 ก.ค. 2565 ]84
34 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 17 [ 21 ก.ค. 2565 ]78
35 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 16 [ 21 มิ.ย. 2565 ]99
36 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 15 [ 15 มิ.ย. 2565 ]93
37 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 14 [ 25 พ.ค. 2565 ]90
38 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 13 [ 23 พ.ค. 2565 ]97
39 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 12 [ 18 พ.ค. 2565 ]99
40 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 11 [ 6 พ.ค. 2565 ]104
 
หน้า 1|2