องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี :www.rangam.go.th

 
 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การแก่ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แก่ไขเปลี่ยนแปลง ครังที่ 2 [ 12 มี.ค. 2567 ]0
2 การแก่ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แก่ไขเปลี่ยนแปลง ครังที่ 1 [ 18 ต.ค. 2566 ]12
3 การแก่ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก่ไขเปลี่ยนแปลง ครังที่ 3 [ 4 ก.ย. 2566 ]18
4 การแก่ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก่ไขเปลี่ยนแปลง ครังที่ 3 [ 4 ก.ย. 2566 ]17
5 การแก่ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก่ไขเปลี่ยนแปลง ครังที่ 1 [ 4 พ.ย. 2565 ]54
6 การแก่ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แก่ไขเปลี่ยนแปลง ครังที่ 6 [ 28 ก.ย. 2565 ]59
7 การแก่ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แก่ไขเปลี่ยนแปลง ครังที่ 5 [ 11 ส.ค. 2565 ]54
8 การแก่ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แก่ไขเปลี่ยนแปลง ครังที่ 4 [ 1 ส.ค. 2565 ]64
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 [ 21 ก.ค. 2565 ]56
10 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 [ 3 ม.ค. 2565 ]58