องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
ประกาศราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 105 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(สายท่อสอง) ม.6 [ 16 ก.พ. 2564 ]1
2 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านวังยาง (กลุ่มบ้านนายวิเชษฐ์ ฝั่งวัดวังยาง) (บ้านคลองมะเกลือเก่า) ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี [ 9 ก.พ. 2564 ]2
3 ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมวางท่อเมนประปา (จากกลุ่มบ้านนายสุชิน จันทรศรี ถึงศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี) หมู่ที่ 2 (บ้านคลองมะเกลือเก่า) ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี [ 9 ก.พ. 2564 ]1
4 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อลอด(กลุ่มบ้านนายสมบัติ ศรีผ่าน) หมู่ที่ 7 (บ้านคลองมะเกลือเก่า) ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี [ 27 ม.ค. 2564 ]1
5 ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล(กลุ่มบ้านนายสนั่น พันธุ์สุ)หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองมะเกลือ [ 4 ม.ค. 2564 ]15
6 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน(กลุ่มบ้านนายเที่ยง ศรีภูมิ)หมุ่ที่ ๔ บ้านโป่งตะขบ [ 23 พ.ย. 2563 ]19
7 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน (กลุ่มบ้านนายสำรวย ตุ้มดีลัง)หมู่ที่ ๑๔ บ้านหลังเขา [ 23 พ.ย. 2563 ]17
8 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางหมู่ที่๖ถึงหมู่ที่๙บ้านป่าลานหินดาด(กลุ่มบ้านนายลองถึงบ้านนายสุวิทย์) [ 15 ก.ย. 2563 ]16
9 เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการสร้างรั่วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์3 หมู่ที่ 7 บ้านซับกระทิง [ 26 มิ.ย. 2563 ]15
10 เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างย้ายถังแชมเปญพร้อมขุดบ่อบาดาล หมู่ที ๕ บ้านงิ้วงาม [ 22 พ.ค. 2563 ]14
11 เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล (กลุ่มบ้านท่อ๒) หมู่ที่ ๖ บ้านป่าลานหินดาด [ 22 พ.ค. 2563 ]13
12 เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล (กลุ่มบ้านนางไพรัตน์ ศรีวารี) หมู่ที่ ๒ บ้านมอดินแดง [ 22 พ.ค. 2563 ]12
13 เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน จากโรงเรียนสวนมะเดื่อบ้านนางอารี หยั่งถึง หมู่ที่ ๑๑ [ 12 พ.ค. 2563 ]16
14 เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านโป่งตะขบ [ 28 เม.ย. 2563 ]16
15 เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านซับแห้ง (สายกลุ่มบ้านนายสมบูรณ์ ถึงบ้านนางศรีไพร) [ 27 มี.ค. 2563 ]16
16 เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมคอสะพาน หมู่ที่ ๕ บ้านงิ้วงาม [ 27 มี.ค. 2563 ]16
17 เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านหลังเขา(สายบ้านนายเสถียร ไตรทอง [ 27 ก.พ. 2563 ]16
18 เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (สายกลุ่มบ้านนายอุโลก กลิ่นขจร) [ 19 ก.พ. 2563 ]14
19 เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งแสงสว่างกลางถนน หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนมะเดื่อ [ 19 ก.พ. 2563 ]16
20 เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ (สายบ้านนายดอกรัก หงษ์สุวรรณ์) [ 19 ก.พ. 2563 ]6
 
หน้า 1|2|3|4|5|6