องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี :www.rangam.go.th

 
 

 

 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านโป้งเก้ง หมู่ที่ 10 ตำบลวังม่วง)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านโป้งเก้ง หมู่ที่ 10 ตำบลวังม่วง)

    เอกสารประกอบ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านโป้งเก้ง หมู่ที่ 10 ตำบลวังม่วง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ