องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ


เกียติบัตร "เป็นบุคคลดีเด่น ที่ทำคุณประโยชย์ต่อองค์กรสตรี" ในกิจกรรม "เชิดชูเกียติผู้นำสตรีที่มีผลงาน เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนและหน่วยงาน/บุคคล ที่ทำคุณประโยชน์ต่อองค์กรสตรีอำเภอวังม่วง ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว

เกียติบัตร "เป็นบุคคลดีเด่น ที่ทำคุณประโยชย์ต่อองค์กรสตรี" ในกิจกรรม "เชิดชูเกียติผู้นำสตรีที่มีผลงาน เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนและหน่วยงาน/บุคคล ที่ทำคุณประโยชน์ต่อองค์กรสตรีอำเภอวังม่วง ประจำปี 2564

    เอกสารประกอบ เกียติบัตร "เป็นบุคคลดีเด่น ที่ทำคุณประโยชย์ต่อองค์กรสตรี" ในกิจกรรม "เชิดชูเกียติผู้นำสตรีที่มีผลงาน เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนและหน่วยงาน/บุคคล ที่ทำคุณประโยชน์ต่อองค์กรสตรีอำเภอวังม่วง ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ