องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน


รายงานการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่าง ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

    รายละเอียดข่าว

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่าง ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

    เอกสารประกอบ รายงานการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่าง ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ