องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี :www.rangam.go.th

 
 

 

 

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


ประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และบุคลากรในสังกัดทุกคน งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

    รายละเอียดข่าว

นายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศข้างต้น สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงจึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และบุคลากรในสังกัดทุกคน งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ    เอกสารประกอบ

ประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และบุคลากรในสังกัดทุกคน งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ