องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร


กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น    เอกสารประกอบ กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ