องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน


รายงานการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

    รายละเอียดข่าว

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)    เอกสารประกอบ

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ