องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
ข้อบัญญัติตำบลและคำสั่ง


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ