องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
ข้อบัญญัติตำบลและคำสั่ง


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่องข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2554

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่องข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2554

    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่องข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2554
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ