องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี :www.rangam.go.th

 
 

 

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้


ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล(กลุ่มบ้านนายไหม แสงคำ)หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนมะเดื่อ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล(กลุ่มบ้านนายไหม แสงคำ)หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนมะเดื่อ

    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล(กลุ่มบ้านนายไหม แสงคำ)หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนมะเดื่อ
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง