องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี :www.rangam.go.th

 
 

 

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้


ประกาศให้เจ้าของที่ดิน ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงอันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว

ประกาศให้เจ้าของที่ดิน ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงอันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562

    เอกสารประกอบ

ประกาศให้เจ้าของที่ดิน ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงอันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง