องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว

ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔    เอกสารประกอบ ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ