องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี :www.rangam.go.th

 
 

 

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ