องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี :www.rangam.go.th

 
 
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2568 สมัยแรก [ 26 ธ.ค. 2566 ]7
2 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1-2566 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]28
3 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]21
4 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 29 พ.ย. 2565 ]32
5 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]71
6 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 10 พ.ค. 2565 ]93
7 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 29 ธ.ค. 2564 ]39
8 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 [ 25 ธ.ค. 2563 ]188
9 ประกาศ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 29 ต.ค. 2563 ]200
10 ขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]220
11 ขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 8 ก.ย. 2563 ]202
12 ขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]197
13 ขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]225
14 รายงานผลการรับคำแปรญัตติและมติและมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ [ 20 ส.ค. 2563 ]245
15 ขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]210
16 ขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 13 พ.ค. 2563 ]197
17 ประกาศ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]238
18 ขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]223
19 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3/2563 [ 30 ม.ค. 2563 ]205
20 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 [ 24 ม.ค. 2563 ]195
21 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 [ 24 ม.ค. 2563 ]194
22 ประกาศ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ ประจำปี 2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]203
23 แจ้งกำหนดสมัยประชุมสภา สามัญสมัยที่ ประจำปี 2562 [ 9 ธ.ค. 2562 ]190
24 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]192
25 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 18 ต.ค. 2562 ]172
26 ประกาศ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]218
27 ประกาศ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 [ 20 ก.ย. 2562 ]274
28 เรื่อง รายงานผลการรับคำแปรญัตติและมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ [ 20 ส.ค. 2562 ]209
29 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 14 ส.ค. 2562 ]207
30 ขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]214
31 ขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]203
32 ประกาศ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 [ 28 พ.ค. 2562 ]207
33 ขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]155
34 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]215
35 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]232
36 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เชิญฟังหารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 6 ก.พ. 2562 ]209
37 ขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]214
38 ขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 3 ธ.ค. 2561 ]205