องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 29 พ.ย. 2565 ]4
2 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]35
3 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 10 พ.ค. 2565 ]60
4 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 29 ธ.ค. 2564 ]13
5 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 [ 25 ธ.ค. 2563 ]161
6 ประกาศ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 29 ต.ค. 2563 ]163
7 ขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]188
8 ขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 8 ก.ย. 2563 ]162
9 ขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]160
10 ขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]153
11 รายงานผลการรับคำแปรญัตติและมติและมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ [ 20 ส.ค. 2563 ]194
12 ขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]154
13 ขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 13 พ.ค. 2563 ]156
14 ประกาศ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]193
15 ขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]182
16 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3/2563 [ 30 ม.ค. 2563 ]153
17 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 [ 24 ม.ค. 2563 ]151
18 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 [ 24 ม.ค. 2563 ]151
19 ประกาศ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ ประจำปี 2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]163
20 แจ้งกำหนดสมัยประชุมสภา สามัญสมัยที่ ประจำปี 2562 [ 9 ธ.ค. 2562 ]159
 
หน้า 1|2