องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
บัญชีรายชื่อรับเบี้ยผู้พิการ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนพฤษภาคม ประจำปี พ.ศ.2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]2
2 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนเมษายน ประจำปี พ.ศ.2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]2
3 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนมีนาคม ประจำปี พ.ศ.2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]13
4 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]30
5 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนมกราคม ประจำปี พ.ศ.2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]39
6 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนธันวาคม ประจำปี พ.ศ.2565 [ 30 ธ.ค. 2564 ]40
7 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนตุลาคม ประจำปี พ.ศ.2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]38
8 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]85
9 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]113
10 ฐานข้อมมูล คนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]120