องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี :www.rangam.go.th

 
 
บัญชีรายชื่อรับเบี้ยผู้พิการ
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]0
2 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนมกราคม พ.ศ.2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]0
3 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 [ 17 ม.ค. 2567 ]4
4 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]8
5 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 [ 17 ต.ค. 2566 ]6
6 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนกันยายน พ.ศ.2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]14
7 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]17
8 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]14
9 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 [ 24 ก.ค. 2566 ]21
10 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนเมษายน พ.ศ.2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]15
11 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]16
12 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]16
13 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนมกราคม พ.ศ.2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]19
14 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]37
15 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]33
16 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนตุลาคม ประจำปี พ.ศ.2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]53
17 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนกันยายน ประจำปี พ.ศ.2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]75
18 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนมิถุนายน ประจำปี พ.ศ.2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]84
19 ฐานข้อมูลคนพิการประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 มิ.ย. 2565 ]96
20 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนพฤษภาคม ประจำปี พ.ศ.2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]97
21 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนเมษายน ประจำปี พ.ศ.2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]100
22 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนมีนาคม ประจำปี พ.ศ.2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]144
23 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]136
24 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนมกราคม ประจำปี พ.ศ.2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]128
25 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนธันวาคม ประจำปี พ.ศ.2565 [ 30 ธ.ค. 2564 ]156
26 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนตุลาคม ประจำปี พ.ศ.2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]133
27 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]246
28 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]221
29 ฐานข้อมมูล คนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]299