องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
บัญชีรายชื่อรับเบี้ยผู้สูงอาย
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนพฤษภาคม ประจำปี 2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]1
2 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนเมษายน ประจำปี 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]1
3 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนมีนาคม ประจำปี 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]9
4 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี 2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]33
5 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนมกราคม ประจำปี 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]38
6 ถอดรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีเป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) [ 5 ม.ค. 2565 ]41
7 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนพฤศจิกายน ประจำปี 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]37
8 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปี 2565 [ 10 พ.ย. 2564 ]70
9 ประกาศ เรื่อง ถอดรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(กรณีย้ายภูมิลำเนา) [ 1 พ.ย. 2564 ]79
10 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนตุลาคม ประจำปี 2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]37
11 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]83
12 ฐานข้อูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]106
13 รายงานการจัดฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]98
14 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 30 ก.ย. 2563 ]98
15 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปี 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]73