องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
บัญชีรายชื่อรับเบี้ยผู้สูงอาย
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]5
2 ฐานข้อูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]24
3 รายงานการจัดฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]20
4 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 30 ก.ย. 2563 ]17
5 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปี 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]6