องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี :www.rangam.go.th

 
 
บัญชีรายชื่อรับเบี้ยผู้สูงอาย
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี 2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]0
2 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนมกราคม ประจำปี 2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]0
3 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนธันวาคม ประจำปี 2566 [ 17 ม.ค. 2567 ]5
4 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนพฤศจิกายน ประจำปี 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]5
5 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนตุลาคม ประจำปี 2566 [ 17 ต.ค. 2566 ]4
6 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนกันยายน ประจำปี 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]23
7 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนสิงหาคม ประจำปี 2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]20
8 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนกรกฎาคม ประจำปี 2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]25
9 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนมิถุนายนประจำปี 2566 [ 24 ก.ค. 2566 ]30
10 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนเมษายน พ.ศ.2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]19
11 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนมีนาคม ประจำปี 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]21
12 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]15
13 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนมกราคม ประจำปี 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]17
14 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนพฤศจิกายน ประจำปี 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]42
15 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนตุลาคม ประจำปี 2565(กรณีย้ายภูมิลำเนา) [ 1 พ.ย. 2565 ]37
16 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนพฤศจิกายนประจำปี 2565(กรณีย้ายภูมิลำเนา) [ 1 พ.ย. 2565 ]45
17 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนตุลาคม ประจำปี 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]42
18 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลวังม่วงประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]74
19 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนกันยายน ประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]62
20 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนมิถุนายน ประจำปี 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]138
21 ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 มิ.ย. 2565 ]101
22 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลวังม่วงประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 มิ.ย. 2565 ]104
23 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนพฤษภาคม ประจำปี 2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]107
24 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนเมษายน ประจำปี 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]135
25 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนมีนาคม ประจำปี 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]104
26 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี 2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]168
27 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนมกราคม ประจำปี 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]135
28 ถอดรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีเป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) [ 5 ม.ค. 2565 ]174
29 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนพฤศจิกายน ประจำปี 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]137
30 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปี 2565 [ 10 พ.ย. 2564 ]201
31 ประกาศ เรื่อง ถอดรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(กรณีย้ายภูมิลำเนา) [ 1 พ.ย. 2564 ]214
32 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนตุลาคม ประจำปี 2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]182
33 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]223
34 ฐานข้อูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]201
35 รายงานการจัดฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]196
36 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 30 ก.ย. 2563 ]233
37 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปี 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]147