องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
บัญชีรายชื่อรับเบี้ยผู้สูงอาย
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนพฤศจิกายน ประจำปี 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]17
2 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนตุลาคม ประจำปี 2565(กรณีย้ายภูมิลำเนา) [ 1 พ.ย. 2565 ]11
3 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนพฤศจิกายนประจำปี 2565(กรณีย้ายภูมิลำเนา) [ 1 พ.ย. 2565 ]12
4 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนตุลาคม ประจำปี 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]16
5 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลวังม่วงประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]29
6 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนกันยายน ประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]29
7 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนมิถุนายน ประจำปี 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]98
8 ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 มิ.ย. 2565 ]66
9 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลวังม่วงประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 มิ.ย. 2565 ]68
10 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนพฤษภาคม ประจำปี 2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]68
11 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนเมษายน ประจำปี 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]102
12 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนมีนาคม ประจำปี 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]72
13 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี 2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]133
14 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนมกราคม ประจำปี 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]100
15 ถอดรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีเป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) [ 5 ม.ค. 2565 ]149
16 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนพฤศจิกายน ประจำปี 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]103
17 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปี 2565 [ 10 พ.ย. 2564 ]173
18 ประกาศ เรื่อง ถอดรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(กรณีย้ายภูมิลำเนา) [ 1 พ.ย. 2564 ]188
19 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เดือนตุลาคม ประจำปี 2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]146
20 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]183
 
หน้า 1|2