องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง มีนาคม 2564) [ 11 เม.ย. 2565 ]12
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง ธันวาคม 2564) [ 7 ม.ค. 2565 ]56
3 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]10
4 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 [ 16 พ.ย. 2563 ]132
5 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ หมู่ที่ 1 บ้านท่าฤทธิ์ [ 23 ม.ค. 2563 ]136
6 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจักจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 ต.ค. 2562 ]106
7 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]100
8 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 6 ธ.ค. 2561 ]106
9 ขออนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 6 ธ.ค. 2561 ]106
10 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 30 พ.ย. 2561 ]102
11 ประกาศเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 23 พ.ย. 2561 ]113
12 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 23 พ.ย. 2561 ]101
13 ขอส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน [ 26 ต.ค. 2561 ]106
14 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑) [ 19 ต.ค. 2561 ]102
15 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 [ 4 ต.ค. 2561 ]102
16 รายงานผลการใช้จ้ายงบประมาณประจำปี 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]100
17 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑) [ 27 เม.ย. 2561 ]101
18 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 [ 10 ต.ค. 2560 ]104