องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อกำหนดจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 9 มี.ค. 2566 ]11
2 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2565 ]10
3 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2565 ]12
4 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2565 ]13
5 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 3 ต.ค. 2560 ]203
6 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงาน [ 3 ต.ค. 2560 ]190