องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี :www.rangam.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อกำหนดจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 9 มี.ค. 2566 ]34
2 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2565 ]39
3 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2565 ]35
4 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2565 ]39
5 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 3 ต.ค. 2560 ]246
6 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงาน [ 3 ต.ค. 2560 ]223