องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี :www.rangam.go.th

 
 
รายงานการแสดงฐานะการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี [ 28 ก.พ. 2567 ]0
2 แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี [ 28 ก.พ. 2567 ]0
3 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]4
4 แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี [ 20 ต.ค. 2566 ]10
5 ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]11
6 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 2 ต.ค. 2566 ]10
7 รายงานสถานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 ธ.ค. 2565 ]35
8 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 5 เม.ย. 2565 ]44
9 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำงวดปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564 [ 24 มี.ค. 2565 ]114
10 รายงานสถานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]126
11 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]106
12 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) [ 1 เม.ย. 2564 ]246
13 รายงานสถานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]292
14 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]262