องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 78 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (เส้นกลุ่มบ้านนายอุดม แตงอ่อนถึงสะพานบ้านโป่งโก หมู่ที่ 5) หมู่ที่ 9 [ 2 มี.ค. 2564 ]24
2 โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมต่อความสูงของถังแชมเปญ (กลุ่มบ้านนางผิ๋น วงษ์ทอง) หมู่ที่ 1 [ 2 มี.ค. 2564 ]25
3 โครงการกด่อสร้างถนนคอนครีตเสริมเหล็ก (กลุ่มบ้านนายนอัศนัย สุขเกษม)หมู่ที่5 [ 2 มี.ค. 2564 ]20
4 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (สายบ้านท่อสอง) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ก.พ. 2564 ]26
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (กลุ่มบ้านนายเงิน บุญเพ็ง) หมู่ที่ 8 [ 11 ก.พ. 2564 ]25
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านวังยางนายวิเชษฐ์ ฝั่งวัดวังยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ก.พ. 2564 ]26
7 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมวางท่อเมนประปา (จากกลุ่มบ้านนายสุชิน จันทรศรีศูนย์ทอดเทคโนนโลยี) หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ก.พ. 2564 ]22
8 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังกลุ่มบ้านนางสาวกรรณิการ์วิทยาวานิชหมู่ที่ 4 [ 9 ก.พ. 2564 ]23
9 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่๑ฯ [ 8 ม.ค. 2564 ]25
10 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์หน้า ศพด.๒ [ 22 ก.ย. 2563 ]24
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาลานอเนกประสงค์หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์๒ [ 10 ก.ย. 2563 ]25
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์๒ [ 10 ก.ย. 2563 ]25
13 เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (กลุ่มบ้านนายจันทร์ดาว มิทอน)หมู่ ๑๗ บ้านซับแห้ง [ 24 ส.ค. 2563 ]24
14 เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงฯ [ 13 พ.ย. 2562 ]23
15 เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 17 ต.ค. 2562 ]24
16 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านมอดินแดง(ข้างฟาร์มไทรงาม) [ 17 ต.ค. 2562 ]25
17 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ หมู่ที่ ๑ บ้านท่าฤทธิ์ [ 23 ก.ย. 2562 ]23
18 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ก่อสร้างระบบประปาฯ บ้านท่าฤทธิ์) [ 13 ก.ย. 2562 ]23
19 เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ [ 30 ก.ค. 2562 ]24
20 เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 18 เม.ย. 2562 ]23
 
หน้า 1|2|3|4