องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 96 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรื่องขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต สายวังเรือ หมู่ที่ 6 [ 24 พ.ค. 2566 ]0
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2566)) [ 5 เม.ย. 2566 ]5
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ 1 จุด หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2566 ]6
4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ดวงโคม) หมู่ที่ 12 แบบโซล่าเซลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2566 ]4
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก (เส้นกลุ่มบ้านนายประสิทธิ์ วงษ์ขอม) หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2566 ]8
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 3 บริเวณสายคลองสะพานสอง กลุ่มบ้านนางสุพรรณี พิมเสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2566 ]8
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2566 ]6
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดรื้อบดอัดถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11-13 บ้านสวนมะเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2566 ]6
9 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านโป่งเก้ง หมู่ที่ 10 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) [ 23 ธ.ค. 2565 ]7
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเสียงไร้สาย หมู่ที่ 2 บ้านมอดินแดง (จุดที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) [ 2 ธ.ค. 2565 ]7
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2565 ]7
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพิ่มจุดรับสัญญาณเสียงไร้สาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2565 ]5
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง(เส้นป่าลานหินดาดถึงถนนหมายเลข 2089)หมู่ที่ 6- หมู่ที่ 12 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี [ 30 ก.ย. 2565 ]43
14 ประกาศ เรื่้อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง(เส้นป่าลานหินดาดถึงถนนหมายเลข 2089) หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 12 [ 20 ก.ย. 2565 ]36
15 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 ก.ค. 2565 ]88
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ [ 6 ก.ค. 2565 ]68
17 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเจาะบ่อพร้อมถังแชมเปญและท่อเทนประปา กลุ่มบ้านนายบุญช่วย คันทะสอน หมู่ที่ 17 บ้านซับแห้ง [ 23 มี.ค. 2565 ]87
18 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูณย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 11 ม.ค. 2565 ]123
19 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (เส้นกลุ่มบ้านนายอุดม แตงอ่อนถึงสะพานบ้านโป่งโก หมู่ที่ 5) หมู่ที่ 9 [ 2 มี.ค. 2564 ]237
20 โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมต่อความสูงของถังแชมเปญ (กลุ่มบ้านนางผิ๋น วงษ์ทอง) หมู่ที่ 1 [ 2 มี.ค. 2564 ]181
 
หน้า 1|2|3|4|5