องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
งานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]24
2 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 2 ต.ค. 2563 ]24
3 เจตจำนงในการลริหารงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 1 ต.ค. 2563 ]24
4 เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 1 ต.ค. 2563 ]25
5 ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 1 ต.ค. 2563 ]23
6 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ [ 30 ก.ย. 2563 ]25