องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
การขับเคลื่อนจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการจัดทำโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 15 มี.ค. 2566 ]4
2 แนวปฏิบัติ Dos & Don ts เพื่อเป็นแนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 28 ก.พ. 2566 ]4
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน [ 3 ต.ค. 2565 ]5