องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี :www.rangam.go.th

 
 
การขับเคลื่อนจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ยึดถือเป็นหลักการหรือแนวทางปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานและปฏิบัติงาน ประจำปี 2567 [ 29 ธ.ค. 2566 ]0
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม [ 9 ต.ค. 2566 ]0
3 รายงานผลการจัดทำโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 15 มี.ค. 2566 ]37
4 แนวปฏิบัติ Dos & Don ts เพื่อเป็นแนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 28 ก.พ. 2566 ]46
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน [ 3 ต.ค. 2565 ]49