องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี :www.rangam.go.th

 
 
ประกาศและคำสั่งงานพัฒนาชุมชน
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]12
2 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]10
3 ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้ยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 [ 18 ต.ค. 2565 ]56
4 ประกาศใช้แผนส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 22 ก.พ. 2565 ]151