องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
คำสั่งสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ที่ 3/2565 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 4 ม.ค. 2565 ]61
2 คำสั่งอำเภอวังม่วง ที่ 401/2564 เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง และคำสั่งอำเภอวังม่วง ที่ 402/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 30 ธ.ค. 2564 ]114
3 แจ้งผลการได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง และ แจ้งผลการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัม่วง [ 30 ธ.ค. 2564 ]111
4 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ที่ 496/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 29 ธ.ค. 2564 ]93
5 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ที่ 497/2564 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 29 ธ.ค. 2564 ]97
6 คำสั่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ที่ 2/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 13 ส.ค. 2564 ]78