องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สม้ยที่ 2 ครั้งที่ 2/2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]1
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สม้ยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 [ 18 พ.ค. 2565 ]1
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สม้ยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]36
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สม้ยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 23 ก.พ. 2565 ]30
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]36
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2565 [ 29 ธ.ค. 2564 ]31
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 23 ส.ค. 2564 ]33
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]34
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]32
10 รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]108
11 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]35
12 รายงานประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]105
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]32
14 คำแถลงนโยบายต่อสภา อบต.วังม่วง [ 23 ม.ค. 2564 ]94
15 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 24 ธ.ค. 2563 ]97
16 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]101
17 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี /2563 [ 13 พ.ค. 2563 ]95
18 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]97
19 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]104
20 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 26 ก.ย. 2562 ]93
 
หน้า 1|2