องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สม้ยที่ 4 ครั้งที่ 2/2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]4
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สม้ยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 [ 14 ธ.ค. 2565 ]4
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สม้ยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 [ 24 ส.ค. 2565 ]30
4 รายงานผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 22 ส.ค. 2565 ]30
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สม้ยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]31
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สม้ยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 [ 21 มิ.ย. 2565 ]30
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สม้ยที่ 2 ครั้งที่ 2/2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]67
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สม้ยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 [ 18 พ.ค. 2565 ]60
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สม้ยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]92
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สม้ยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 23 ก.พ. 2565 ]83
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]131
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2565 [ 29 ธ.ค. 2564 ]89
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 23 ส.ค. 2564 ]82
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]84
15 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]124
16 รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]190
17 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]95
18 รายงานประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]207
19 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]86
20 คำแถลงนโยบายต่อสภา อบต.วังม่วง [ 23 ม.ค. 2564 ]228
 
หน้า 1|2