องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี :www.rangam.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 26 ธ.ค. 2566 ]1
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 [ 24 ส.ค. 2566 ]1
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]2
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 [ 16 พ.ค. 2566 ]25
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2566 [ 15 มี.ค. 2566 ]21
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 [ 13 มี.ค. 2566 ]17
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สม้ยที่ 4 ครั้งที่ 2/2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]29
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สม้ยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 [ 14 ธ.ค. 2565 ]37
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สม้ยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 [ 24 ส.ค. 2565 ]66
10 รายงานผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 22 ส.ค. 2565 ]84
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สม้ยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]63
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สม้ยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 [ 21 มิ.ย. 2565 ]51
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สม้ยที่ 2 ครั้งที่ 2/2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]98
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สม้ยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 [ 18 พ.ค. 2565 ]105
15 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สม้ยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]125
16 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สม้ยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 23 ก.พ. 2565 ]114
17 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]162
18 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2565 [ 29 ธ.ค. 2564 ]127
19 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 23 ส.ค. 2564 ]116
20 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]118
21 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]161
22 รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]224
23 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]128
24 รายงานประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]240
25 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]114
26 คำแถลงนโยบายต่อสภา อบต.วังม่วง [ 23 ม.ค. 2564 ]319
27 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 24 ธ.ค. 2563 ]215
28 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]220
29 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี /2563 [ 13 พ.ค. 2563 ]202
30 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]226
31 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]237
32 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 26 ก.ย. 2562 ]207
33 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]191
34 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 9 ส.ค. 2562 ]232
35 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]211
36 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]217
37 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]215
38 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 14 ก.พ. 2562 ]223
39 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 12 ก.พ. 2562 ]222