องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]28
2 รายงานประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]22
3 คำแถลงนโยบายต่อสภา อบต.วังม่วง [ 23 ม.ค. 2564 ]16
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 24 ธ.ค. 2563 ]15
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]18
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี /2563 [ 13 พ.ค. 2563 ]19
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]21
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]19
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 26 ก.ย. 2562 ]18
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]18
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 9 ส.ค. 2562 ]18
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]15
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]15
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]14
15 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 14 ก.พ. 2562 ]16
16 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 12 ก.พ. 2562 ]17