องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี :www.rangam.go.th

 
 
ประกาศราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 179 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางโครงการเปลี่ยนถังแชมเปญ พร้อมติดตั้งท่อประปา หมู่ที่ 17 บ้านซับแห้ง [ 13 มิ.ย. 2567 ]2
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามบล็อคคอนเวิส หมู่ที่ 5 [ 12 มิ.ย. 2567 ]4
3 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแยกส่วน (Inverter) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 12 มิ.ย. 2567 ]3
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บริเวณฝายคุตคต ต่อจากถนนเดิม [ 11 มิ.ย. 2567 ]3
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างบล็อคอคนเวิส พร้อมวางท่อคอนกรีต หมู่ที่ 5 กลุ่มบ้านนายวิไล บรรจงรัตนกุล [ 28 พ.ค. 2567 ]3
6 ประกาศราคากลางโครงการเปลี่ยนถังแชมเปญ พร้อมเดินท่อประปา หมู่ที่ 17 บ้านซับแห้ง [ 21 พ.ค. 2567 ]2
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (กลุ่มบ้าน 80 หลัง) หมู่ที่ 2 [ 21 พ.ค. 2567 ]3
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่มบ้าน (นายวรเทพ คำมี) หมู่ที่ 15 [ 20 พ.ค. 2567 ]2
9 ประกาศราคากลางโครงการรื้อถอนและย้ายถังประปาแชมเปญ เพื่อติดตั้ง บริเวณ หมู่ที่ 2 กลุ่ม้านนายปรีชา สิงห์อนันต์ [ 17 พ.ค. 2567 ]3
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 กลุ่มบ้านนายแนน หงสา เชื่อมต่อบ้านนางอำไพ แก้วตาถึงบ้านนายไพบูลย์ เชียงศรี หมู่ที่ 12 [ 17 พ.ค. 2567 ]3
11 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต (สายกลาง) หมู่ที่ 1 บ้านท่าฤทธิ์ [ 16 พ.ค. 2567 ]3
12 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แบบโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 [ 9 พ.ค. 2567 ]5
13 โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 กลุ่มบ้านนายป๊อก [ 8 พ.ค. 2567 ]4
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 8 [ 8 พ.ค. 2567 ]4
15 ประกาศราคากลางโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านซับแห้ง [ 2 พ.ค. 2567 ]4
16 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 [ 1 พ.ค. 2567 ]4
17 ประกาศราคากลาง โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.6 กลุ่มท่อสอง [ 26 เม.ย. 2567 ]5
18 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 14 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี [ 2 เม.ย. 2567 ]11
19 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อหมู่ที่ 15 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี [ 20 มี.ค. 2567 ]12
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านวังยาง ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี [ 19 มี.ค. 2567 ]10
21 ประกาศราคาโครงการก่อสร้างถังประปาแชมเปญพร้อมขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 15 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี [ 19 มี.ค. 2567 ]13
22 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านป่าลานหินดาด (กลุ่มบ้านนายสมเกียรติ) [ 14 มี.ค. 2567 ]13
23 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด หมู่ที่ 9 กลุ่มบ้านนายแดง หาสงคราม [ 14 มี.ค. 2567 ]9
24 ประกาศราคากลางโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี [ 12 มี.ค. 2567 ]11
25 ประกาศราคากลางโครงการส่วเสริมถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 กลุ่มบ้านนายสมบัติ ศรีผ่าน [ 1 มี.ค. 2567 ]14
26 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าพร้อมตาข่ายกั้นสนามฟุตบอล [ 27 ก.พ. 2567 ]17
27 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (กลุ่มบ้านนายทองพูล รอดรันดา) [ 22 ก.พ. 2567 ]17
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อหมู่ที่ 15 ต.วังม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 14 ก.พ. 2567 ]17
29 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 11 [ 6 ก.พ. 2567 ]15
30 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิส พร้อมวางท่อเสริมคอนกรีต หมู่ที่ 4 กลุ่มบ้านนายสมบูรณ์ สุวรรณ์ [ 31 ม.ค. 2567 ]12
31 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำ เพื่อผลิตน้ำสะอาด หมู่ที่ 8 [ 25 ม.ค. 2567 ]12
32 ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 15 (กลุ่มบ้านท่อหนึ่ง) ตำบลวังม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี [ 17 ต.ค. 2566 ]35
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 15 (กลุ่มบ้านท่อหนึ่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ต.ค. 2566 ]38
34 ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 11 พ.ค. 2566 ]58
35 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังเรือ หมู่ที่ 6 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี [ 3 พ.ค. 2566 ]83
36 ประกาศราคากลางโครงการปรับถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 กลุ่มบ้านนายค้ำ มีฤาษี [ 1 พ.ค. 2566 ]48
37 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 กลุ่ม รพ.ส.ต.ป่าลานหินดาด [ 1 พ.ค. 2566 ]55
38 ประกาศราคากลางโครงการเปลี่ยนหอถังน้ำรูปแบบแชมเปญประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (กลุ่มบ้านลานโพง) ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี [ 28 ก.พ. 2566 ]46
39 ประกาศราคากลางโครงการขุดรื้อบดอัดถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑-๑๓ [ 6 ก.พ. 2566 ]62
40 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ดวงโคม) หมู่ที่ ๑๒ แบบโซล่าเซลล์ [ 2 ก.พ. 2566 ]52
 
หน้า 1|2|3|4|5