องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
ประกาศราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 130 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลาง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายโป่งโก หมู่ที่ ๕ [ 8 พ.ค. 2565 ]2
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (กลุ่มบ้านป้าแก้ว) หมู่ที่ 15 บ้านท่อหนึ่ง ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี [ 25 เม.ย. 2565 ]11
3 ประกาศราคากลาง ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาแบบแชมเปญ ๑๕ ลูกบาสก์เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล (กลุ่มบ้านนายอนันต์ ทะกาเนนะ) หมู่ที่ ๑๔) [ 22 เม.ย. 2565 ]2
4 ประกาศราคากลาง ราคากลางการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน กลุ่มนายจำนงค์ เกษมดาย หมู่ ๔ [ 22 เม.ย. 2565 ]2
5 ประกาศราคากลาง ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ (กลุ่มบ้านนางอำไพ แก้วตา) หมู่ที่ ๑๒ [ 22 เม.ย. 2565 ]2
6 ประกาศราคากลางราคาโครงการปรับปรุงระบบประปา (วัดท่าฤทธิ์) หมู่ที่ ๑ [ 21 เม.ย. 2565 ]2
7 ประกาศราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าโครงการมันสำปะหลังแปลงใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองบอน ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี [ 11 เม.ย. 2565 ]13
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง กลุ่มบ้านนายสำรวย ผึ้งหลวง หมู่ที่ 13 บ้านคลองมะเกลือ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี [ 11 เม.ย. 2565 ]11
9 ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังแชมเปญและท่อเมนประปา กลุ่มบ้านนายบุญช่วย คันทะสอน หมู่ที่ 17 บ้านซับแห้ง [ 18 มี.ค. 2565 ]23
10 ประกาศราคากลางโครงการซ๋อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รพ.ส.ต.โป่งเก้ง หมู่ที่ 10 [ 1 มี.ค. 2565 ]33
11 ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กลุ่มบ้านท่อสอง หมู่ที่ 6 [ 1 มี.ค. 2565 ]33
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังวัดซับกระทิง หมู่ที่ 7 [ 28 ก.พ. 2565 ]34
13 ประกาศราคาโครงการโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธ์ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระ [ 5 ม.ค. 2565 ]55
14 ประกาศราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ 2 ฯ) [ 1 พ.ย. 2564 ]77
15 ประกาศราคาคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง(หลังใหม่) ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี [ 22 ก.ย. 2564 ]88
16 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ บริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน [ 9 ก.ค. 2564 ]104
17 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (กลุ่มบ้านนางละออง หยังถึง) หมู่ที่ 17 [ 29 เม.ย. 2564 ]95
18 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (กลุ่มบ้านนางละมัย เกตสว่าง) หมู่ที่ 15 [ 26 เม.ย. 2564 ]109
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (กลุ่มบ้านนายวัชรินทร์) หมู่ที่ 16 บ้านหาดเล็บยาว2 [ 7 เม.ย. 2564 ]111
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (กลุ่มบ้านนางสาวกรรณิกา วิทยาวานิช) หมู่ที่ 4 โป่งตะขบ [ 24 มี.ค. 2564 ]137
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7