องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
ประกาศราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 116 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคาคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง(หลังใหม่) ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี [ 22 ก.ย. 2564 ]12
2 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ บริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน [ 9 ก.ค. 2564 ]21
3 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (กลุ่มบ้านนางละออง หยังถึง) หมู่ที่ 17 [ 29 เม.ย. 2564 ]19
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (กลุ่มบ้านนางละมัย เกตสว่าง) หมู่ที่ 15 [ 26 เม.ย. 2564 ]26
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (กลุ่มบ้านนายวัชรินทร์) หมู่ที่ 16 บ้านหาดเล็บยาว2 [ 7 เม.ย. 2564 ]25
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (กลุ่มบ้านนางสาวกรรณิกา วิทยาวานิช) หมู่ที่ 4 โป่งตะขบ [ 24 มี.ค. 2564 ]26
7 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคลองวังม่วง [ 5 มี.ค. 2564 ]24
8 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน(จากถนนหมายเลข 4005 ถึงกลุ่มบ้าน นายณัฐวุฒิ สุวรรณพิทักษ์) [ 3 มี.ค. 2564 ]22
9 ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมต่อความสูงของถังแชมเปญ(กลุ่มบ้านนางผิ๋ง วงษ์ทอง)หมู่ที่ 1 บ้านท่าฤทะิ์ [ 2 มี.ค. 2564 ]25
10 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (กลุ่มบ้านนางกำไร ใจไว) หมู่ที่ 12 บ้านคลองกระทิง [ 23 ก.พ. 2564 ]42
11 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(กลุ่มบ้านนายมานพ อินทร์วงษ์) หมูที่ 5 [ 22 ก.พ. 2564 ]18
12 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(สายท่อสอง) ม.6 [ 16 ก.พ. 2564 ]25
13 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านวังยาง (กลุ่มบ้านนายวิเชษฐ์ ฝั่งวัดวังยาง) (บ้านคลองมะเกลือเก่า) ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี [ 9 ก.พ. 2564 ]19
14 ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมวางท่อเมนประปา (จากกลุ่มบ้านนายสุชิน จันทรศรี ถึงศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี) หมู่ที่ 2 (บ้านคลองมะเกลือเก่า) ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี [ 9 ก.พ. 2564 ]38
15 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อลอด(กลุ่มบ้านนายสมบัติ ศรีผ่าน) หมู่ที่ 7 (บ้านคลองมะเกลือเก่า) ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี [ 27 ม.ค. 2564 ]23
16 ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล(กลุ่มบ้านนายสนั่น พันธุ์สุ)หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองมะเกลือ [ 4 ม.ค. 2564 ]25
17 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน(กลุ่มบ้านนายเที่ยง ศรีภูมิ)หมุ่ที่ ๔ บ้านโป่งตะขบ [ 23 พ.ย. 2563 ]25
18 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน (กลุ่มบ้านนายสำรวย ตุ้มดีลัง)หมู่ที่ ๑๔ บ้านหลังเขา [ 23 พ.ย. 2563 ]25
19 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางหมู่ที่๖ถึงหมู่ที่๙บ้านป่าลานหินดาด(กลุ่มบ้านนายลองถึงบ้านนายสุวิทย์) [ 15 ก.ย. 2563 ]22
20 เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการสร้างรั่วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์3 หมู่ที่ 7 บ้านซับกระทิง [ 26 มิ.ย. 2563 ]24
 
หน้า 1|2|3|4|5|6