องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
ประกาศราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 146 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 11 พ.ค. 2566 ]2
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังเรือ หมู่ที่ 6 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี [ 3 พ.ค. 2566 ]14
3 ประกาศราคากลางโครงการปรับถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 กลุ่มบ้านนายค้ำ มีฤาษี [ 1 พ.ค. 2566 ]2
4 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 กลุ่ม รพ.ส.ต.ป่าลานหินดาด [ 1 พ.ค. 2566 ]1
5 ประกาศราคากลางโครงการเปลี่ยนหอถังน้ำรูปแบบแชมเปญประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (กลุ่มบ้านลานโพง) ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี [ 28 ก.พ. 2566 ]3
6 ประกาศราคากลางโครงการขุดรื้อบดอัดถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑-๑๓ [ 6 ก.พ. 2566 ]8
7 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ดวงโคม) หมู่ที่ ๑๒ แบบโซล่าเซลล์ [ 2 ก.พ. 2566 ]6
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านโป่งเก้ง หมู่ที่ 10 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี [ 29 พ.ย. 2565 ]16
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง(เส้นปาลานหินดาดถึงถนนหมายเลช 2089) หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 12 [ 14 ก.ย. 2565 ]38
10 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ก.ค. 2565 ]56
11 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (กลุ่มบ้านงานทองสุข บุญเปี่ยม) หมู่ที่8 [ 18 ก.ค. 2565 ]54
12 ราคาโครงการการขุดลอกครอง บริเวณครองมอดินแดง หมู่ที่2 [ 18 ก.ค. 2565 ]50
13 ราคากลางโครงการปรับปรงเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน (กลุ่มสะพานสอง) หมู่ที่๑๖ [ 30 มิ.ย. 2565 ]53
14 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง กลุ่มบ้านนายเล็ก วงศ์สุรินทร์ หมู่ที่๖ [ 23 มิ.ย. 2565 ]70
15 ราคากลางโครงการปรับปรงเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน กลุ่มบ้านนายวัฒนา ขำอุปถัมป์ หมู่ที่๑๑ [ 21 มิ.ย. 2565 ]55
16 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านนายสายทอง บุญเพ็ง หมู่ที่๘ [ 1 มิ.ย. 2565 ]65
17 ประกาศราคากลาง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายโป่งโก หมู่ที่ ๕ [ 8 พ.ค. 2565 ]73
18 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (กลุ่มบ้านป้าแก้ว) หมู่ที่ 15 บ้านท่อหนึ่ง ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี [ 25 เม.ย. 2565 ]79
19 ประกาศราคากลาง ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาแบบแชมเปญ ๑๕ ลูกบาสก์เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล (กลุ่มบ้านนายอนันต์ ทะกาเนนะ) หมู่ที่ ๑๔) [ 22 เม.ย. 2565 ]69
20 ประกาศราคากลาง ราคากลางการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน กลุ่มนายจำนงค์ เกษมดาย หมู่ ๔ [ 22 เม.ย. 2565 ]66
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8