องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี :www.rangam.go.th

 
 
ประกาศราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 149 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อหมู่ที่ 15 ต.วังม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 14 ก.พ. 2567 ]0
2 ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 15 (กลุ่มบ้านท่อหนึ่ง) ตำบลวังม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี [ 17 ต.ค. 2566 ]19
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 15 (กลุ่มบ้านท่อหนึ่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ต.ค. 2566 ]18
4 ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 11 พ.ค. 2566 ]23
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังเรือ หมู่ที่ 6 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี [ 3 พ.ค. 2566 ]66
6 ประกาศราคากลางโครงการปรับถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 กลุ่มบ้านนายค้ำ มีฤาษี [ 1 พ.ค. 2566 ]25
7 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 กลุ่ม รพ.ส.ต.ป่าลานหินดาด [ 1 พ.ค. 2566 ]36
8 ประกาศราคากลางโครงการเปลี่ยนหอถังน้ำรูปแบบแชมเปญประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (กลุ่มบ้านลานโพง) ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี [ 28 ก.พ. 2566 ]33
9 ประกาศราคากลางโครงการขุดรื้อบดอัดถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑-๑๓ [ 6 ก.พ. 2566 ]48
10 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ดวงโคม) หมู่ที่ ๑๒ แบบโซล่าเซลล์ [ 2 ก.พ. 2566 ]37
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านโป่งเก้ง หมู่ที่ 10 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี [ 29 พ.ย. 2565 ]56
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง(เส้นปาลานหินดาดถึงถนนหมายเลช 2089) หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 12 [ 14 ก.ย. 2565 ]59
13 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ก.ค. 2565 ]82
14 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (กลุ่มบ้านงานทองสุข บุญเปี่ยม) หมู่ที่8 [ 18 ก.ค. 2565 ]85
15 ราคาโครงการการขุดลอกครอง บริเวณครองมอดินแดง หมู่ที่2 [ 18 ก.ค. 2565 ]80
16 ราคากลางโครงการปรับปรงเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน (กลุ่มสะพานสอง) หมู่ที่๑๖ [ 30 มิ.ย. 2565 ]84
17 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง กลุ่มบ้านนายเล็ก วงศ์สุรินทร์ หมู่ที่๖ [ 23 มิ.ย. 2565 ]132
18 ราคากลางโครงการปรับปรงเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน กลุ่มบ้านนายวัฒนา ขำอุปถัมป์ หมู่ที่๑๑ [ 21 มิ.ย. 2565 ]85
19 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านนายสายทอง บุญเพ็ง หมู่ที่๘ [ 1 มิ.ย. 2565 ]109
20 ประกาศราคากลาง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายโป่งโก หมู่ที่ ๕ [ 8 พ.ค. 2565 ]101
21 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (กลุ่มบ้านป้าแก้ว) หมู่ที่ 15 บ้านท่อหนึ่ง ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี [ 25 เม.ย. 2565 ]107
22 ประกาศราคากลาง ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาแบบแชมเปญ ๑๕ ลูกบาสก์เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล (กลุ่มบ้านนายอนันต์ ทะกาเนนะ) หมู่ที่ ๑๔) [ 22 เม.ย. 2565 ]101
23 ประกาศราคากลาง ราคากลางการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน กลุ่มนายจำนงค์ เกษมดาย หมู่ ๔ [ 22 เม.ย. 2565 ]116
24 ประกาศราคากลาง ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ (กลุ่มบ้านนางอำไพ แก้วตา) หมู่ที่ ๑๒ [ 22 เม.ย. 2565 ]90
25 ประกาศราคากลางราคาโครงการปรับปรุงระบบประปา (วัดท่าฤทธิ์) หมู่ที่ ๑ [ 21 เม.ย. 2565 ]90
26 ประกาศราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าโครงการมันสำปะหลังแปลงใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองบอน ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี [ 11 เม.ย. 2565 ]147
27 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง กลุ่มบ้านนายสำรวย ผึ้งหลวง หมู่ที่ 13 บ้านคลองมะเกลือ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี [ 11 เม.ย. 2565 ]104
28 ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังแชมเปญและท่อเมนประปา กลุ่มบ้านนายบุญช่วย คันทะสอน หมู่ที่ 17 บ้านซับแห้ง [ 18 มี.ค. 2565 ]164
29 ประกาศราคากลางโครงการซ๋อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รพ.ส.ต.โป่งเก้ง หมู่ที่ 10 [ 1 มี.ค. 2565 ]150
30 ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กลุ่มบ้านท่อสอง หมู่ที่ 6 [ 1 มี.ค. 2565 ]117
31 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังวัดซับกระทิง หมู่ที่ 7 [ 28 ก.พ. 2565 ]124
32 ประกาศราคาโครงการโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธ์ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระ [ 5 ม.ค. 2565 ]173
33 ประกาศราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ 2 ฯ) [ 1 พ.ย. 2564 ]166
34 ประกาศราคาคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง(หลังใหม่) ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี [ 22 ก.ย. 2564 ]175
35 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ บริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน [ 9 ก.ค. 2564 ]194
36 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (กลุ่มบ้านนางละออง หยังถึง) หมู่ที่ 17 [ 29 เม.ย. 2564 ]181
37 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (กลุ่มบ้านนางละมัย เกตสว่าง) หมู่ที่ 15 [ 26 เม.ย. 2564 ]245
38 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (กลุ่มบ้านนายวัชรินทร์) หมู่ที่ 16 บ้านหาดเล็บยาว2 [ 7 เม.ย. 2564 ]228
39 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (กลุ่มบ้านนางสาวกรรณิกา วิทยาวานิช) หมู่ที่ 4 โป่งตะขบ [ 24 มี.ค. 2564 ]264
40 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคลองวังม่วง [ 5 มี.ค. 2564 ]221
 
หน้า 1|2|3|4