องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี :www.rangam.go.th

 
 
ตรวจสอบพัสดุประจำปี ของงานพัสดุและทรัพย์สิน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 17 พ.ย. 2566 ]13
2 ประกาศ เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) [ 27 มิ.ย. 2566 ]26
3 ประกาศตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 ธ.ค. 2565 ]37
4 การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]75
5 ประกาศตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 13 ธ.ค. 2564 ]143
6 ประกาศตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 13 พ.ย. 2563 ]314