องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
สำนักปลัด
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน [ 11 พ.ค. 2564 ]25
2 คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 1 เม.ย. 2564 ]26
3 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการเเละงานสารบรรณ [ 15 ก.พ. 2564 ]25
4 คู่มืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 11 ก.พ. 2564 ]25
5 ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน [ 11 ก.พ. 2564 ]24
6 เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 11 ก.พ. 2564 ]18
7 คู่มือการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของ อปท [ 11 ก.พ. 2564 ]24