องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี :www.rangam.go.th

 
 
สำนักปลัด
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 11 พ.ย. 2565 ]10
2 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 1 ต.ค. 2564 ]139
3 คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน [ 11 พ.ค. 2564 ]260
4 คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 1 เม.ย. 2564 ]283
5 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการเเละงานสารบรรณ [ 15 ก.พ. 2564 ]263
6 คู่มืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 11 ก.พ. 2564 ]250
7 ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน [ 11 ก.พ. 2564 ]280
8 เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 11 ก.พ. 2564 ]225
9 คู่มือการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของ อปท [ 11 ก.พ. 2564 ]272