องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
สำนักปลัด
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 1 ต.ค. 2564 ]104
2 คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน [ 11 พ.ค. 2564 ]219
3 คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 1 เม.ย. 2564 ]248
4 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการเเละงานสารบรรณ [ 15 ก.พ. 2564 ]215
5 คู่มืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 11 ก.พ. 2564 ]217
6 ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน [ 11 ก.พ. 2564 ]233
7 เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 11 ก.พ. 2564 ]177
8 คู่มือการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของ อปท [ 11 ก.พ. 2564 ]239