องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี :www.rangam.go.th

 
 
ประกาศเรียกประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรียนประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 19 ธ.ค. 2566 ]1
2 ประกาศเรียนประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 19 ส.ค. 2566 ]1
3 ประกาศเรียนประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]1
4 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงครั่งแรก ประจำปี 2565 [ 24 ธ.ค. 2565 ]36
5 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]29
6 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]53
7 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 11 พ.ค. 2565 ]88
8 ประกาศ เรื่องของเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 11 พ.ค. 2565 ]101
9 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 17 ก.พ. 2565 ]131
10 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 17 ก.พ. 2565 ]111
11 ขอเชิญเข้ารับฟังประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 30 ธ.ค. 2564 ]15
12 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัย ที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 17 ส.ค. 2564 ]142
13 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัย ที่ 2 ประจำปี 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]162
14 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัย ที่ 2 ประจำปี 2564 [ 9 มิ.ย. 2564 ]160
15 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัย ที่ 1 ประจำปี 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]112
16 การเรียกประชมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]156