องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี :www.rangam.go.th

 
 
แบบการขอ/ขอต่อใบอนุญาต
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำร้องทั่วไป [ 10 ก.พ. 2564 ]178
2 แบบคำร้องขอสนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค [ 10 ก.พ. 2564 ]175
3 แบบคำร้องขอถังขยะ [ 10 ก.พ. 2564 ]225
4 แบบคำร้องขอกู้เงินกองทุน ฯ คนพิการ [ 10 ก.พ. 2564 ]194
5 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 10 ก.พ. 2564 ]259
6 แบบคำขอมีบัตรครพิการ [ 10 ก.พ. 2564 ]176
7 แบบคำขอผู้สูงอายุ [ 10 ก.พ. 2564 ]172
8 แบบคำขอเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด [ 10 ก.พ. 2564 ]233
9 แบบคำขอคนพิการ [ 10 ก.พ. 2564 ]170
10 แบบคำขอกู้เงินทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุ [ 10 ก.พ. 2564 ]207
11 แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร [ 10 ก.พ. 2564 ]185
12 แบบขอแจ้งการขุดดิน ด.1 [ 10 ก.พ. 2564 ]185
13 แบบคำขอรับใบอนุญาต,ต่ออายุใบอนุญาติ [ 10 ก.พ. 2564 ]211