องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี :www.rangam.go.th

 
 
ช่องทางการรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชน

         ช่องทางช่องทางการรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชน

               1. คลิกที่นี่ แล้วส่งข้อความแจ้งเจ้าหน้าที่

          2. สแกน QRcode แล้วส่งข้อความแจ้งเจ้าหน้าที่