องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
จองคิวใช้บริการออนไลน์

ข้อกำหนด/เงื่อนไขในการให้บริการผ่านการจองคิวออนไลน์

                           1. สามารถจองคิวล่วงหน้าได้ 10 วันทำการ (ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

                           2. จองล่วงหน้าได้ 1 คิว/ 1 คน

                           3. ให้บริการ 1 คิว ต่อจำนวนคำขอ ไม่เกิน 1 คำขอ

                           4. การเลื่อนคิว ต้องเลื่อนก่อนวันที่ขอรับบริการอย่างน้อย 1 วัน และสามารถเลื่อนล่วงหน้าออกไปได้ 10 วัน

                           5. ผู้รับบริการต้องมาก่อนเวลาที่จองคิวไว้ 10 นาที หากมาสายเกินกว่าเวลาจองไว้ 10 นาที ถือว่าเสียสิทธิ์  การจองนั้นทันที จะต้องรับบัตรคิว ณ หน่วยบริการตามปกติ

           ช่องทางและวิธีการจอง

               1. คลิกที่นี่ แล้วส่งข้อความแจ้งเจ้าหน้าที่

               2. สแกน QRcode แล้วส่งข้อความแจ้งเจ้าหน้าที่