องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว

 

 น้ำตกวังยาง  บ้านหนองไทร ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
 
แหล่งโบราณดคีบ้านโป่งตะขบ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
ข้อมูลพิพิธภัณฑ์
         พิพิธภัณฑ์สถานชุมชนบ้านโป่งตะขบเป็นแหล่งโบราณคดีขนาดเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 15 ไร่ มีโบราณวัตถุหลายประเภทที่สำคัญ อาทิเช่น เศษภาชนะดินเผาตกแต่งด้วยลายเชือกทาบ เศษภาชนะดินเผาตกแต่งด้วยการทาน้ำดินสีแดง ขวานหินขัดขนาดเล็ก และเศษกำไรข้อมือทำจากหินอ่อนสีขาว นอกจากนี้ยังพบเศษกระดูกสัตว์หลายชนิด เช่น วัว - ควาย เก้ง กวางและหมู โบราณวัตถุเหล่านี้บ่งชี้ว่าแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งตะขบอาจเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ตั้งอยู่ในพื้นที่ลอนลูกคลื่นฝั่งตะวันออกของแม่น้ำป่าสักมีอายุระหว่าง 2000 - 3000 ปี
 
 
 เที่ยวเลาะริมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แวะถ่ายรูปทักทายน้องบัฟ กับพื้นหญ้าสีเขียว @ ท้ายเขื่อน บ้านท่าฤทธิ์ อ.วังม่วง จ.สระบุรี


🌻ทุ่งทา🌻ทุ่งทานตะวัน@วังม่วง บานต้อนรับลมหนาวแล้วจ้า
......บ้านป่าลานหินดาด ม.6 อ.วังม่วง จ.สระบุรี......