องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร

โทร.081-7003059 , 036-730691
    โทรสาร 036-730691โทรสำนักงาน 036-730691 / โทรสาร 036-730691