องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
 


เนื่องในวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนในจังหวัด ประดับพระ


เนื่องในวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนในจังหวัด ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประดับธงชาติไทยคู่กับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. รวมทั้งประดับไฟบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย ตลอดเดือนกรกฎาคม 2564
2021-12-27
2021-12-27
2021-11-24
2021-10-13
2021-10-11
2021-10-08
2021-10-08
2021-09-21
2021-09-21
2021-09-21