องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี: www.wangmuangsao.go.th
 
 
 


วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมกับผู้นำชุมชนในหมู่บ


วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมกับผู้นำชุมชนในหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าฤทธิ์ จิตอาสา และประชาชนทั่วไป
2021-12-27
2021-12-27
2021-11-24
2021-10-13
2021-10-11
2021-10-08
2021-10-08
2021-09-21
2021-09-21
2021-09-21