องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี :www.rangam.go.th

 
 

 

 


วันที่ 5 มีนาคม 2567 นายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์สืบค้นแหล่งโบราณคดี (อ


วันที่ 5 มีนาคม 2567 นายมานะชัย สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์สืบค้นแหล่งโบราณคดี (อบรมส่งเสริมการเรียนรู้ยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น) ณ แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งตะขบ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โดยมีเด็กนักเรียนเข้าร่วมการอบรมจากโรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรมซับกระทิงเหนือ และโรงเรียนบ้านโป่งเก้ง และประชาชนทั่วไป โดยได้รับเกียรติคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เด็ก ๆ ที่เข้าร่วมอบรม ณ แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งตะขบ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
2024-05-20
2024-05-03
2024-05-03
2024-05-02
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-12
2024-03-05